Western Attitudes toward Death: From the Middle Ages to the Present

Western Attitudes toward Death From the Middle Ages to the Present AriA s traces Western man s attitudes toward mortality from the early medieval conception of death as the familiar collective destiny of the human race to the modern tendency so pronounced in industr

 • Title: Western Attitudes toward Death: From the Middle Ages to the Present
 • Author: Philippe Ariès
 • ISBN: 9780801817625
 • Page: 267
 • Format: Paperback
 • AriA s traces Western man s attitudes toward mortality from the early medieval conception of death as the familiar collective destiny of the human race to the modern tendency, so pronounced in industrial societies, to hide death as if it were an embarrassing family secret Newsweek

  • [PDF] à Unlimited ☆ Western Attitudes toward Death: From the Middle Ages to the Present : by Philippe Ariès ↠
   267 Philippe Ariès
  • thumbnail Title: [PDF] à Unlimited ☆ Western Attitudes toward Death: From the Middle Ages to the Present : by Philippe Ariès ↠
   Posted by:Philippe Ariès
   Published :2019-09-10T03:29:15+00:00

  About "Philippe Ariès"

  1. Philippe Ariès

   Philippe Ariès Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Western Attitudes toward Death: From the Middle Ages to the Present book, this is one of the most wanted Philippe Ariès author readers around the world.

  149 thoughts on “Western Attitudes toward Death: From the Middle Ages to the Present”

  1. به شدت خسته کننده و فاقد جذابیت. از اون دست کتاب هایی که به زحمت "قورتش" دادم. بعنوان انتقام هم بخش پایانی کتاب که بیوگرافی نویسنده بود رو نخوندم!!کتاب رو در آخرین روز امتحانات ترم چهار، تابستان 94، خریدم. امروز حدود یک ماه و نیم از آخرین امتحان ترم پنج می گذره!!با این همه، این قسمت [...]


  2. This book is a collection of lectures concerning death and the place it has held in Western society throughout history. Because of the lecture format, the material is accessible and easy to follow. However, this also means that things are said in passing, and not much depth is given.I was mostly fascinated, however, by the transition people have gone through in history, with how they approach their own deaths. People did not always fear death. How is it that with all the advances society has mad [...]


  3. A classic. This book is easy to read and entertaining, especially considering its subject. Aries deals with changing attitudes toward death and mortality beginning in early medieval times through the present. His observations about the loss of ritual surrounding death, and our current "medicalization" of death in a way that neatly removes pain and suffering from everyday life, changed the way I think about life and death. It made me more willing to think about death in my daily life, rather than [...]


  4. کتابی که باید در ایران خواند و یاد گرفت چطور از تاریخ آنال و جامعه‌شناسی فرهنگ و فرهنگ روزمره و تاریخ اندیشه‌ها می‌شود نترسید و به جای درآوردن سه جلد تاریخ مفاهیم، به مستندنگاری تاریخ مفاهیم در این سرزمین همت کرد. مرگ را اینطور کاویدن در یک فرهنگ کاری ضروری‌ست. اما:‏ترجمه خ [...]


  5. Using history and literature, Aries describes the evolution of death and dying from an accepted and inevitable human passage to today's denial and shunning of the dying. Insightfully and intelligently written.  6. کتاب، موضوع بسیار جذابی دارد: بررسی مقوله ی «مرگ» در طول تاریخ. و آن چنان که مترجم هم توضیح می دهد، این بررسی مربوط نیست به مثلن دیدگاه «نخبگان» جوامع یا «پادشاهان و دستگاه حکومت». بلکه مربوط است به نگاه عموم مردم. گویا این رویکرد را «تاریخ ذهنیت ها» می نامند.خلاصه ای از آن چه در [...]


  7. This book give an overview of Attitudes toward death from the Middle ages on, just as it's title says.Aries seems to get his conclusions from viewing art and reading literature. Most of his opinions seem to be valid but some are questionable. This is an opinion piece.I am not finishing the last chapter. It is about death today. How we deny it. How it is a forbidden subject. Originally it was forbidden to protect the dying. Today it is forbidden to protect the rest of us. We expect life to be "ha [...]


  8. Aries does a remarkable job of tracing the shift of death perception and its role in society from the Middle Ages. His findings are fascinating, and i know for certain i will be looking up many of his research texts myself to go deeper! It seems most of the negative commentary on this text is due to a dismissal of its lecture-to-essay format. I have to admit, I loved this format! I found the consistent summarizing a brilliant way to process such a subtlety of change in a huge body of thought--lo [...]  9. کتاب با آنکه از چهار فصل تشکیل شده است، می توان آن را به دو بخش تقسیم کرد. بخش نخست که شامل فصل اول کتاب است. دراین بخش نویسنده به تشریح نگرش سنتی درباره مرگ می پردازد. نویسنده اصلی ترین مشخصه این نگرش را پیش آگاهی به مرگ و داشتن انس و الفت با آن می داند. سه فصل بعدی کتاب یا همان بخ [...]


  10. ne esistono due versioni: una "divulgativa" (questa della BUR) ed una "scientifica"(se non erro della mondadori). Non essendo un antropologo mi è piaciuta di piú quella divulgativa e condensata(forse anche perché letta prima). Comunque, è un affascinante trattato antropologico su come la morte viene vissuta (perdonate l'ossimoro) a seconda dei contesti storici. Semplicemente illuminante!


  11. It is a really good book. I promise I'll write a review soon, but it's important to note that it also has very good references regarding the subject.


  12. En esta obra colosal Philippe Ariés propone un recorrido historiográfico por las actitudes de Occidente ante la muerte. En su estudio por la Edad Media describe a la muerte más cercana al cotidiano, lo que él llama “la muerte doméstica” y la va comparando con modos de morir a lo largo de la historia occidental. Cuando llega al siglo XX se encuentra con una nueva forma: ya no se muere en la casa y no se decide tampoco morir, hoy morimos en el hospital y es la medicina quien lo decide. S [...]


  13. This little work, really a long essay, is a fascinating overview of burying, dying, and funereal practices in America and Europe from ancient times into the Twentieth Century. The author tracks the dying experience from personal to a gathering of intimates to a sterile, lonely act in a modern hospital. Burying goes from a dispassionate "mystical trust" into graves which are readily exhumed for re-use, filling the charnel houses, which graves become more personal and pushed in on churches until p [...]


  14. Šią knygą perskaičiau studijų metu ir nuo to laiko ji visam laikui įstrigo mano galvoje. Ji pakeitė apeigų, laidotuvių, tradicijų ir pačios mirties suvokimą. Iki šiol einant pro bet kokias kapines vis iškyla kokia nors mintis iš knygos. Tikrai įdomu buvo stebėti kaip vakarų kultūra nuo mirties garbinimo(gerbimo) perėjo prie mirties ignoravimo. Kaip žmogaus kasdienybės pagerėjimas, medicina, mažas ir lėtas mirtingumas išstumia mirties sąvoka ir belieka tik "išėjimas", [...]


  15. I read this book for a class, and while I did enjoy it, discussing it in a critical setting brings to light so many faults that I couldn't give it an amazing rating. The argument, over all, is sound-ish, but his many tangents and lack of major historical events made it less compelling. When I say lack of major historical events,I mean that he devoted the majority of the first chapter to discussing death in the Middle Ages through the deaths of knights, yet only mentioned the Black Death that kil [...]


  16. Read this for Death & Immortality with Menning, though Western religions are usually not my main interest, the conciseness of this book coupled with Aries' interpretation of death rituals was very informative and had me thinking about Western Europe in the 16-1800s.


  17. This was actually a series of lectures the dude gave in France or something like that. This makes for strange format, but a pretty simple and interesting hypothesis about the evolution of our (the West's) ideas about death. I liked it fine. Super short, can read in one sitting for sure.
  18. Well this was an interesting little read. I had to read this book for a class in university and ended up reading the entire book in an evening. It's fairly short and a really interesting look at the way our view of death has changed over the past 1000 years.It's hard to review this book without just giving a synopsis. Basically in the middle ages, death was such a part of everyday life that people didn't really fear it the same way as people fear it now. Based on writings and historical accounts [...]


  19. Unica pecca (non ontologica) è l' essere ripetitivo del testo, essendo una raccolta di articoli staccati tra loro e avendo bisogno ognuno di una premessa per il loro svolgimento logico. Interessantissimo lavoro di Ariès che ci fa capire come, dal Medioevo alla fine del XX secolo, siano cambiate le reazioni alla morte, il suo trattamento e come sia diventata, da familiare e quotidiana, un tabù (Pornography of Death- G. Gorer). "Mi privano della mia morte" così padre de Dainville esclama, a un [...]


  20. Used as reference material for an essay - makes some excellent points and is a classic, but not my usual cup of tea.


  21. Very interesting learning how our attitude towards death has changed, and how death replaced sex in being the most taboo topic in the modern age.
  22. Les hommes mouraient-ils vraiment autrefois dans la paix et la sérénité ? c'est en résumé l'hypothèse de ce livre vraiment très intéressant, qui s'appuie sur de nombreuses sources historiques et littéraires. Cependant, le monde du passé - moyen-âge et siècles suivants - me semble pourtant violent, l'existence y est brève, l'agonie et la mort y sont très souvent douloureuses. La mort y était sûrement plus présente aux yeux des vivants, mais pas forcément plus douce !! De nos jou [...]


  23. DON'T SING THE DEATHIT'S A TABOO SUBJECT ONLY FOR DAMNED POET *Death disappeared. You can notice that death and sexuality had ways opposite. Whereas sexuality left alcove to reveal itself publicly, intimate and personal death became a subject taboo with a fold in the private sphere.During centuries, man lived with like companion death. He gave it names : la camarde, la faucheuse. It is entitled even to a physical representation. The scythe, the skeleton… Bergman took again this imaginary in "t [...]


  24. تاریخِ مرگ: نگرش‌های غربی در بابِ مرگ از قرونِ وسطی تاکنون / فیلیپ آریس / تهران: علم، چاپِ اول 1392 مرگیادداشتِ مترجم عبارتِ «تاریخِ مرگ»، توسط مترجمِ این کتاب به عنوانِ آن افزوده شده است، تا خواننده بداند که با اثری روان‌شناسانه یا جامعه‌شناسانه مواجه نیست، بل‌که با اثری تار [...]


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *