Kız Öpme Kuyruğu

K z pme Kuyru u K z pme Kuyru u adl bu kitab nda Nazl Eray n ok ilgi g rm ok be enilmi yk leri yer al yor Evin kar s ndaki Laz Bakkal ile ya anan ak lalmaz ser venler Bekleme Ustas olmu bir kad n n hi bir ey bek

 • Title: Kız Öpme Kuyruğu
 • Author: Nazlı Eray
 • ISBN: 9755101101
 • Page: 458
 • Format: Paperback
 • K z pme Kuyru u adl bu kitab nda Nazl Eray n ok ilgi g rm , ok be enilmi , yk leri yer al yor Evin kar s ndaki Laz Bakkal ile ya anan ak lalmaz ser venler Bekleme Ustas olmu bir kad n n, hi bir ey beklemezken birdenbire iki erkek aras nda kal Milas taki bir m r Uzatma Kahvehanesi nde, her gece oturup konu arak ya amlar n yirmi y l uzatmay ba arm K z pme Kuyru u adl bu kitab nda Nazl Eray n ok ilgi g rm , ok be enilmi , yk leri yer al yor Evin kar s ndaki Laz Bakkal ile ya anan ak lalmaz ser venler Bekleme Ustas olmu bir kad n n, hi bir ey beklemezken birdenbire iki erkek aras nda kal Milas taki bir m r Uzatma Kahvehanesi nde, her gece oturup konu arak ya amlar n yirmi y l uzatmay ba arm birtak m sevimli ihtiyarlar Kitab n ikinci yar s n olu turan Benden Bana Mektuplar b l m nde ise Nazl Eray, zmir de, s cak bir yaz gecesinde bizi elimizden tutuyor, art k varolmayan Tilkilik semtinin oralardaki, Mezarl kba kabaday lar n n d lerinin bir yerinde s k m kalm B y k Abd lkadir Pa a Oteli nden al yor, uzun bir yolculu un i inden ge irip an lar n co kulu d nyas nda gezdiriyor O her zamanki s cak, sokulgan, d sel anlat m yla.

  • Unlimited [Chick Lit Book] ↠ Kız Öpme Kuyruğu - by Nazlı Eray ✓
   458 Nazlı Eray
  • thumbnail Title: Unlimited [Chick Lit Book] ↠ Kız Öpme Kuyruğu - by Nazlı Eray ✓
   Posted by:Nazlı Eray
   Published :2019-08-04T13:14:30+00:00

  About "Nazlı Eray"

  1. Nazlı Eray

   Nazl Eray, Ankara da do du ngiliz K z Ortaokulu, Arnavutk y Amerikan K z Koleji ve stanbul niversitesi Hukuk Fak ltesi nde okuduktan sonra Turizm ve Tan tma Bakanl nda terc man olarak al t Edebiyat lar Derne i nin kurucular aras nda yer alan Eray, T rkiye Yazarlar Sendikas n n kurucusu, Uluslararasi Yazarlar Birligi PEN yesi, 1977 ve 1978 y llar nda Yarat c Yaz m dersleri verdigi ABD Iowa niversitesi nin onursal yesidir.Yazmaya 1959 da hen z ortaokuldayken kaleme ald yk s M sy Hristo ile ba layan Eray n ilk yk kitab Ah Bay m Ah 1975 te kt Laz Bakkal ba ta olmak zere pek ok yk s k ltle ti Karanfil Gece Kursu yk s yle 1988 Haldun Taner yk d l n , kazand A k Giyinen Adam roman yla 2002 Yunus Nadi Roman d l n kazand Eski G ne , Cumhuriyet, Radikal, Ak am gibi gazetelerde k e yazarl yapan Eray, yaz lar n D leri B lteni ve Gece U u u isimleri alt nda yay nlad T rk K t pahaneciler Derne i En yi Romanc d l 2009 , Ba kent Rotary Kul b Meslek d l 2010 ve Fantazya ve Bilimkurgu Sanatlar Dernegi nin ilk Mavi Anka d l ne 2014 lay k g r ld l Eray n yk , roman ve oyunlar pek ok dile evrildi Erostratus 1977 adl oyunu, Sartre, Montaigne, Camus, Unamuno, Pessoa ve Bauer in Erostratos yorumlar yla birlikte Blood and lnk te Kan ve M rekkep yer ald , yk lerinden, k sa film ve televizyon dizileri yap ld Monte Kristo ve R ya Soka yk leri 2005 te talyan y netmen Angelo Savelli tarafindan L ultimo Harem Son Harem ad yla oyunla t r ld , talyave T rkiye de sahnelendi.Nazl Eray, an lar n Tozlu Alt n Kafes DK, Ocak 2011 ve Bir R ya Gibi Hat rl yorum Seni DK, Mayis 2013 adlar yla kitapla t rd.

  432 thoughts on “Kız Öpme Kuyruğu”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *