Cengiz Han

Cengiz Han None

 • Title: Cengiz Han
 • Author: M. Turhan Tan
 • ISBN: 9753293941
 • Page: 204
 • Format: Paperback
 • None

  • [PDF] Download ☆ Cengiz Han | by ↠ M. Turhan Tan
   204 M. Turhan Tan
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Cengiz Han | by ↠ M. Turhan Tan
   Posted by:M. Turhan Tan
   Published :2019-08-10T16:39:27+00:00

  About "M. Turhan Tan"

  1. M. Turhan Tan

   As l ad Mehmet Samih Fethi dir G m lcine ve stanbul Vefa idad lerine devam etti zel hocalardan Arap a, babas ndan Fars a dersleri ald Sivas valisi Re id kif Pa a n n k tipli ini yapt 1909 da stanbul da Birinci Belediye Dairesi muhasebe ba k tipli ine tayin edildi sk p dad sinde retmenken stanbul a d nd Tasvir i Efk r, Terc man Hakikat gazetelerinde S imzas yla Servet i F n n da Bedreddin M mtaz ad yla, tihat ve Rebab da kendi ad yla yazd Samsun ve Amasya da tahrirat m d rl , Remadiye ve Yalva ta kaymakaml k, orum ve Kayseri de mutasarr fl k yapt Son Osmanl Meclis i Mebusan nda Sivas mebusu idi sk dar mutasarr f iken 1922 de idar g revden ayr larak kendisini tamamen yaz hayat na verdi stanbul da ld.M Turhan Tan imzas yla yazd konusunu tarihten olan romanlar yla tan n r 30 kadar olan bu t r romanlar n n baz s tefrika h linde gazete sayfalar nda kalm t r.Romanlar li Maceralar 1912 , Cehennemden Sel m 1928 , Sevin Han 1931 , G n lden G n le 1931 , Kad n Avc s 1933 , Ay Yatakta 1934 , Ak ndan Ak na 1935 , Cem Sultan 1935 , Viyana D n 1937 , H rrem Sultan 1937 , Safiye Sultan 1939 , Devrilen Kazan 1939 , Hint Denizlerinde T rkler 1939 , Krallar Avlayan T rk 1944 , Osmanl Raspotini Cinci Hoca 1962 , Cengiz Han 1962 Gezi notlar Avrupa notlar 1938 , Derlemesi Timurlenk 1935 , Tarihte T rkler in S ylenen B y k S zler 1936 , Tarih Musahabeleri 1937 , Atat rk 1939 , Tarih F kralar 1962.

  371 thoughts on “Cengiz Han”

  1. Dilbilimsel ipuçlarıyla kısmen keyif alınabilecek bölümler bulunan, bu tarih dönemine ait bir kaç kültürel varsayımda bulunma şansı tanıyan fakat fazlasıyla taraflı ve gerçek dışı yorumlarla yazılmış bir roman. Müslüman türk bir tarihçinin, tarihi yorumlayarak Cengiz Kağan'a müslüman ve türk bir kahramanlığı yapıştırma çabası çok net göze batıyor.


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *