ലങ്കാലക്ഷ്മി | Lankalakshmi

Lankalakshmi None

 • Title: ലങ്കാലക്ഷ്മി | Lankalakshmi
 • Author: C.N. Sreekantan Nair
 • ISBN: 812641121X
 • Page: 376
 • Format: Paperback
 • None

  Ramayana Rama with his wife Sita and brother Lakshmana during exile in forest, manuscript, ca

  • [PDF] Â Unlimited ✓ ലങ്കാലക്ഷ്മി | Lankalakshmi : by C.N. Sreekantan Nair ¿
   376 C.N. Sreekantan Nair
  • thumbnail Title: [PDF] Â Unlimited ✓ ലങ്കാലക്ഷ്മി | Lankalakshmi : by C.N. Sreekantan Nair ¿
   Posted by:C.N. Sreekantan Nair
   Published :2019-01-24T01:02:28+00:00

  About "C.N. Sreekantan Nair"

  1. C.N. Sreekantan Nair

   C.N. Sreekantan Nair Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the ലങ്കാലക്ഷ്മി | Lankalakshmi book, this is one of the most wanted C.N. Sreekantan Nair author readers around the world.

  946 thoughts on “ലങ്കാലക്ഷ്മി | Lankalakshmi”

  1. ഇതില്‍ നാം ഏവരും വെറുക്കുന്ന പ്രതിനായകനായ രാവണന് ഒരു നായകന്‍റെ പ്രതിച്ഛായ നല്‍കുകയാണ് കര്‍ത്താവ്‌.സ്ത്രീജിതനല്ല മരിച്ചു ശ്രീജിതനാണ് രാവണന്‍ എന്നാണ് ഇതില്‍ പറയുന്നത്.നാടകത്തില്‍ കാ [...]


  2. "തമസ്സിന്റെ സമാപ്തിക്കും അതിന്റേതായ ദുഃഖമുണ്ടല്ലോ. ഒരു യുഗം എന്റെ കണ്മുമ്പിൽ പൊരുതി മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ സാക്ഷിയായിരുന്നു. കാരണവുമായിരുന്നു." രാമായണകഥനത്തിൽ എല്ലാവരും അനിഷ്ടത്തോ [...]


  3. സ്ത്രീജിതനല്ല, ശ്രീജിതനാണ് രാവണൻ. നല്ലതെല്ലാം ലങ്കയ്ക്ക് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമുള്ളവൻ.


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *