سفرنامۀ حاج‌سیّاح به فرنگ

None

 • Title: سفرنامۀ حاج‌سیّاح به فرنگ
 • Author: محمّدعلی سیّاح علی دهباشی
 • ISBN: 9649191887
 • Page: 439
 • Format: Hardcover
 • None

  • [PDF] Download ☆ سفرنامۀ حاج‌سیّاح به فرنگ | by ½ محمّدعلی سیّاح علی دهباشی
   439 محمّدعلی سیّاح علی دهباشی
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ سفرنامۀ حاج‌سیّاح به فرنگ | by ½ محمّدعلی سیّاح علی دهباشی
   Posted by:محمّدعلی سیّاح علی دهباشی
   Published :2019-02-03T19:46:26+00:00

  About "محمّدعلی سیّاح علی دهباشی"

  1. محمّدعلی سیّاح علی دهباشی

   محمّدعلی سیّاح علی دهباشی Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the سفرنامۀ حاج‌سیّاح به فرنگ book, this is one of the most wanted محمّدعلی سیّاح علی دهباشی author readers around the world.

  363 thoughts on “سفرنامۀ حاج‌سیّاح به فرنگ”

  1. میرزا محمدعلی محلاتی در سال 1215، در محلات به دنیا آمداو هجده ‌سال در سفر بود و به کشورهای مختلف جهان رفت و به «حاج سیّاح» معروف شدسفرنامه حاج سیّاح به فرنگ، شرح سفرهای او در اروپاست. او به عربستان، هندوستان، مصر، جیبوتی، روسیه، عثمانی، کشورهای اروپایی و آمریکا سفر کرده استحاج [...]


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *