Başka

Ba ka Yava a aya a kalkt Gidiyordu i te Ard yapacakt beni Sildim g z ya m kalkt m aya a Her soruyu anlama eviren g zleriyle sustu Bana ac yarak bak yordu Noktas al nm c mle sonum durdu ylece Sana birbirinde

 • Title: Başka
 • Author: Kahraman Tazeoğlu
 • ISBN: null
 • Page: 237
 • Format: Paperback
 • Yava a aya a kalkt Gidiyordu i te Ard yapacakt beni Sildim g z ya m kalkt m aya a Her soruyu anlama eviren g zleriyle sustu Bana ac yarak bak yordu Noktas al nm c mle sonum durdu ylece Sana birbirinden g zel yaln zl klar biriktirdim der gibiydi Dudaklar k p rdad , inler gibi, ok ocuk kald n a ka, kendi g lgesine basmaktan korkan diyebildi sadYava a aya a kalkt Gidiyordu i te Ard yapacakt beni Sildim g z ya m kalkt m aya a Her soruyu anlama eviren g zleriyle sustu Bana ac yarak bak yordu Noktas al nm c mle sonum durdu ylece Sana birbirinden g zel yaln zl klar biriktirdim der gibiydi Dudaklar k p rdad , inler gibi, ok ocuk kald n a ka, kendi g lgesine basmaktan korkan diyebildi sadece te gidiyordu Bir daha hi d nmeyecekti Bir daha hi olmayacakt Sadece bir gitme kabildi dudaklar mdan Y z me bakt ve art k s zlerin merheme yara olmaya ba lam sa, i imdeki seni sus, i indeki beni duy dedi ve s rt ndaki ceketimi bank n zerine b rakarak y r meye ba lad Son s zleri bunlar olmamal yd Arkas ndan beni hi almad n hayat ndan b yle ucuz kovamazs n diye ba rd m Geriye d nd ve davet edilmedi in yerden kovulmazs n dedi Son s z yd Gitti

  • Best Read [Kahraman Tazeoğlu] ✓ Başka || [Religion Book] PDF ð
   237 Kahraman Tazeoğlu
  • thumbnail Title: Best Read [Kahraman Tazeoğlu] ✓ Başka || [Religion Book] PDF ð
   Posted by:Kahraman Tazeoğlu
   Published :2019-08-18T09:50:02+00:00

  About "Kahraman Tazeoğlu"

  1. Kahraman Tazeoğlu

   Ay a ilk ayak bas ld y l n 10 A ustos unda do du stanbul un ileli ve kesmeke li ortam nda, o ehirde bir m r harcayaca n bilmeden hep d nen bir ocuk olarak b y d.Cevizli semtinde, bir dere kenar nda oynarken, mahallenin delisi kovalay nca korkuyla tan t.Ailesi stanbul un mutena semtlerinden Fenerbah e ye ta n nca daha az korkmaya ve Fenerbah eli olmaya baslad 6 yasinda ilk kez bir ma a gitti ve en sevdigi Fenerbah e apkas n ald rd Bug n bile o apka i in z l r 7 karde in 2 numaral olan yd ve ilerde bir mahalle tak m nda 2 numaral formay giyerek ma lara kaca n bilmiyordu.Ablas okula ba lay nca ok k skand ve sa n ekti Bir y l sonra ise okulunun ilk g n nde annesi onu s n f na sokmay zor ba ard O g n ok a lam t.Arkada lar teneff slerde esitli oyunlar oynarken, o hep d n yordu lkokul bitti inde bir korku filmi senaryosu yazd n iddia ederek arkada lar na kendini g ld rd Daha sonra sinema ile sadece seyirci olarak ilgilendi O hep bir sinema tutkunu olarak ya ayacakt nk siirle daha tan mam t.12 Eyl l ihtilalinde ortaokula ba layacakt ve tek ba na belediye otob s ne binmeyi renecekti Daha sonra ya , t p, eker ve gaz kuyruklar nda beklemeyi ve so uklarda rken a lamamay Mahallede her k r lan camdan Tazeo lu karde ler sorumlu tutulmaya ba lan nca, baba Hayati Tazeo lu ani bir g harekat yla t m aileyi yeniden Cevizli ye ta ma karar ald Buna en i erleyense k k Kahraman oldu Geride b rakt mahalle arkada lar n bir g n yeniden g rebilmek midiyle yan p tutu urken birden ilk defa ya ayaca bir duyguyla kar la t Kar komsunun k z na a k olmu tu Mutlulu u, ac y , h zn ve a lamay yeniden ke fetti B t n bunlar n toplam n n ona iiri retece ini bilmiyordu Ablas n n yazd iirlerle dalga ge erken hatta iir de neymi sa mal k diye iddia ederken gece g nd z iir yazmaya ba lad Sonunda o terk edildi ama iir onu terk etmedi Yine a k oldu, yine terk edildi, yine iirler yazd.Matemati i gereksiz bir ders olarak g rd i in, hocalar da onu gereksiz bir renci olarak g rd Uzun bir s re ara verece i e itimini daha sonra bin pi man olarak devam ettirecekti Bu arada ailesi eti senin kemi i benim diyerek onu bir kuaf re rak olarak verdi 10 y l s recek bu macera zel radyolar n a lmasiyla sona erecekti.Bir yaz gecesi arkada n n evinde balkon sohbeti yaparken arkada n n annesi uykusundan uyand ve o lum kapat n u radyoyu da yat n art k dedi Halbuki radyo kapal yd ve konu an 19 ya ndaki gen Kahraman d ocuklu undan beri zendigi spikerlik hayali daha da derinleserek artmaya baslamisti Annesi bebekli inde ok a lad zamanlarda onu radyonun yan na yat r r ve susmas n sa lard ok ocu a bakmakla y k ml olan bir annenin buldu u bu z m ilerde k k Kahraman radyocu yapacakt.Derken g nlerden bir g n, T rkiye de ilk zel radyolar a lmaya ba lad ve mesle inde ok nemli bir yere gelmi olan gen Kahraman, bu i e sevdaland Art k o radyocu olabilmek i in y llar n verdi i mesle ini b rakabilirdi S k bir radyo takip isi olan gen Kahraman, Gecenin Serserisi ni dinleyerek hatta yay n yapt radyoya kadar gidip kendisiyle tan arak hayat nda ilk kez bir radyo st dyosu g rd Bununla da kalmay p Orhan etin tarafindan programa konuk edildi, iirler okudu Gelen olumlu tepkiler kendisini y reklendirdi ve o g n radyocu olmaya karar verdi Mesle ini zirvedeyken b rakarak, yay n hayat na yeni merhaba diyen Kad k y FM de yay na ba lad Sonraki r zgarlar onu baska radyolara s r kledi ve son dura en sevdi i ve mutlu oldu u Radyo 7 oldu imdi Mavi Ada diye bir yerden iirler seslendirerek gece bunal m oran n y kseltme al malar n s rd r yor Kahraman Tazeo lu nun Seni imden Terk Ediyorum l Bir Kentin Morg Alfabesi adli iki iir kitab var Bu kitaplara bir de Araz adl bir roman n ekledi Mavi Ada Mektuplar ve Tutsak Mektuplar adli iki derleme

  207 thoughts on “Başka”

  1. Sevgili Kahraman Tazeoğlu, bu kitabı yazarken hiç sıkılmadın mı çok merak ediyorum. Yazarken ne düşündüğünü de çok merak ediyorum. Ve ya sarhoş olup olmadığını çünkü bu kitap temiz bir kafa ile yazılamayacak kadar iğrenç. Bir daha senin kitaplarını elime dahi almayacağım. Sevgilerimle. Yorum için; kraliceicinkitap.

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *