Jedini posao

Jedini posao Kao svaki dnevnik Mi anovi eva je knjiga prividno zaokru ena razdobljem sredi njim mjestom i disperzijama putovanjima odlascima i vra anjima blizinom i udaljavanjem daljinom i pribli avanjem No ka

 • Title: Jedini posao
 • Author: Miroslav Mićanović
 • ISBN: 9789533340586
 • Page: 246
 • Format: Paperback
 • Kao svaki dnevnik Mi anovi eva je knjiga prividno zaokru ena razdobljem, sredi njim mjestom i disperzijama putovanjima, odlascima i vra anjima, blizinom i udaljavanjem, daljinom i pribli avanjem No kada se rije i u nu noj rekapitulaciji zbroje, kada se film naprasno odvrti unatrag, jasno nam je da je poku aj racionalizacije uzaludan kao da je rije o dnevniku iznad vremKao svaki dnevnik Mi anovi eva je knjiga prividno zaokru ena razdobljem, sredi njim mjestom i disperzijama putovanjima, odlascima i vra anjima, blizinom i udaljavanjem, daljinom i pribli avanjem No kada se rije i u nu noj rekapitulaciji zbroje, kada se film naprasno odvrti unatrag, jasno nam je da je poku aj racionalizacije uzaludan kao da je rije o dnevniku iznad vremena i iznad mjesta, nesvodivom na dnevni ke koordinate, bezvremenom jednako u pro losti kao i u sada njosti, prostorno raspr enom od rodne Gunje kao stvarnog, ali i mitskog ishodi ta, do ne manje blizih obala Australije Kao da se ba ovom knjigom nakanila ispuniti Calvinova najava iz Ameri kih predavanja Svaki je ivot enciklopedija, knji nica, inventar predmeta, uzorak stilova, gdje sve neprestano mo e biti iznova pomije ano i raspore eno na sve mogu e na ine Doista, pred nama se rasprostire galerija likova, ivih i mrtvih, katalog predmeta i lokaliteta, stvarnih i imaginarnih, svakodnevnih situacija i neobi nih pri a, u djetinjstvu uobli enih prostora, ba kao i njihovih globalnih refleksija, pri emu irina projekcija i bljesak novih svjetova ni po koju cijenu ne poku ava poni titi granice inicijalnog svijeta koji je dje a ka radoznalost odredila kao polazi te i cilj svih vra anja.Mi anovi ev svijet kao tekst , kako ga je sam odredio jo u vremenu prvih kucanja na vrata knji evnosti, govori o ivotu koji ne isklju uje smrt, govori o smrti kao drugoj dimenziji, nipo to kao o kona nome, govori o mrtvima kao o ivima koji ne napu taju svoja mjesta, svoje prostore nakon zemaljskih odlazaka, pri emu taj odnos ne bi bilo lako svesti na, primjerice, religijske kategorije Njegovi su kona ni pojmovi li eni vremena, prostorno neukrotivi, determinirani tek autorovom osobnom hijerarhijom u strukturi sna noga poetskog dnevnika, koji je, ako se zakratko prisjetimo H D Thoreaua, jedini posao pjesnika.

  • Free Download [Romance Book] ↠ Jedini posao - by Miroslav Mićanović ↠
   246 Miroslav Mićanović
  • thumbnail Title: Free Download [Romance Book] ↠ Jedini posao - by Miroslav Mićanović ↠
   Posted by:Miroslav Mićanović
   Published :2019-04-03T15:04:07+00:00

  About "Miroslav Mićanović"

  1. Miroslav Mićanović

   Miroslav Mi anovi ro en je 15 kolovoza 1960 godine u Br kom ivio u Gunji Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Objavljuje pjesme, pri e, kritike i eseje Tekstovi su mu uvr tavani u razli ite antologije, izbore, preglede i prevo eni na druge jezike Sastavio s B egecom pregled hrvatskoga pjesni tva osamdesetih i devedesetih Strast razlike, tamni zvuk praznine Quorum, Zagreb, 1995 Autor antologije suvremenoga hrvatskog pjesni tva Utjeha kaosa Zagreb, 2006 , prevedene i objavljena na engleskom i ma arskom jeziku Objavljuje poeziju, prozu i kritike na radiju, u dnevnim novinama i asopisima Sudionik hrvatskih i europskih festivala, voditelj radionica poezije i kratke pri e Dugogodi nji je urednik asopisa Quorum i biblioteka u izdava kom poduze u Naklada MD Radi u Agenciji za odgoj i obrazovanje ivi u Zagrebu.

  595 thoughts on “Jedini posao”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *