Erguvanlar Açarken

Erguvanlar A arken Hazin bir a k yk s n anlatan Erguvanlar A arkende yazar B lent Akkurt zya am yk s nden yola karak mavili k z ile gen bir adam n mutsuz sonla biten ili kilerini kaleme al yor Erguvanlar A arken bir a

 • Title: Erguvanlar Açarken
 • Author: Bülent Akkurt
 • ISBN: 9789752104396
 • Page: 198
 • Format: Paperback
 • Hazin bir a k yk s n anlatan Erguvanlar A arkende yazar B lent Akkurt, zya am yk s nden yola karak mavili k z ile gen bir adam n mutsuz sonla biten ili kilerini kaleme al yor Erguvanlar A arken, bir an romand r kitab n birinci ve ikinci b l m bire bir ya anm bir a k yk s d r nc b l m ise elli k sur y l sonra mektuplardan ve ara t rmalardan edinilmi bulHazin bir a k yk s n anlatan Erguvanlar A arkende yazar B lent Akkurt, zya am yk s nden yola karak mavili k z ile gen bir adam n mutsuz sonla biten ili kilerini kaleme al yor Erguvanlar A arken, bir an romand r kitab n birinci ve ikinci b l m bire bir ya anm bir a k yk s d r nc b l m ise elli k sur y l sonra mektuplardan ve ara t rmalardan edinilmi bulunan bilgiler nda yaz lm t r, diyor B lent Akkurt Bu romanda kahramanlar belirlenmedi, roman kahramanlar olarak nitelendirilen ki iler yaratt Ben sadece yazar olarak ona can vermeye al t m Ger ek ya amdan yola karak yazd m romanda, do al olarak ger ek ya am n katk lar biraz fazla oluyor Her ya am mutlu sonla noktalanmad gibi Mavili K z n ya am da maalesef mutlu sonla tamamlanmad yle olmas n ben de ok isterdim Ama ne faydaBir ada gezisinde ta nan B lent ve B lentin tan m yla Mavili K z, neredeyse bir m r s recek olan bir sevdan n ba nda olduklar n hen z bilmiyorlard O y llarda, stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi Sanat Tarihi ikinci s n f rencisi olan gen k z ve gen bir subay olan B lent, ilk tan t klar andan itibaren severler birbirlerini Ancak ger ek hayat, a k n b y s n bozacak ve iki a k hi bir zaman birlikte olamayacakt r b l mden olu an kitab n ilk b l m iki gencin tan mas n anlat r Beklenmeyen Bir Ziyaret i ad n ta yan ikinci b l mde B lentin, zmire sevgilisinin ailesine ziyaretini okuruz Normal bir aile ziyareti olarak ba layan g n, gen k z n babas n n iddet i eren tepkisi ile son bulacak ve iki a n yollar bir daha birle memek zere ayr lacakt r.

  • Free Read [Nonfiction Book] ↠ Erguvanlar Açarken - by Bülent Akkurt ë
   198 Bülent Akkurt
  • thumbnail Title: Free Read [Nonfiction Book] ↠ Erguvanlar Açarken - by Bülent Akkurt ë
   Posted by:Bülent Akkurt
   Published :2019-07-08T17:26:33+00:00

  About "Bülent Akkurt"

  1. Bülent Akkurt

   Bülent Akkurt Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Erguvanlar Açarken book, this is one of the most wanted Bülent Akkurt author readers around the world.

  519 thoughts on “Erguvanlar Açarken”  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *