Risalah Pemuda Muslim

Risalah Pemuda Muslim Bermusafirlah wahai para pemuda Muslim Kebanyakan perbincangan dalam buku RISALAH PEMUDA MUSLIM ini mendukung beberapa tema utama iaitu pemuda Muslim yang progresif pemuda sebagai ejen perubah pol

 • Title: Risalah Pemuda Muslim
 • Author: Maszlee Malik
 • ISBN: 9789673881680
 • Page: 141
 • Format: Paperback
 • Bermusafirlah wahai para pemuda Muslim Kebanyakan perbincangan dalam buku RISALAH PEMUDA MUSLIM ini, mendukung beberapa tema utama, iaitu pemuda Muslim yang progresif, pemuda sebagai ejen perubah, politik warga citizen politic yang tidak terikat dengan kerangka politik kepartian partisan politik yang lazimnya dianuti oleh kebanyakan rakyat Malaysia, pemugaran fi Bermusafir lah wahai para pemuda Mus lim Kebanyakan perbin can gan dalam buku RISALAH PEMUDA MUS LIM ini, men dukung beber apa tema utama, iaitu pemuda Mus lim yang pro gre sif, pemuda seba gai ejen perubah, poli tik warga cit i zen politic yang tidak terikat den gan kerangka poli tik kepart ian par ti san poli tik yang laz im nya dianuti oleh kebanyakan rakyat Malaysia, pemu garan fikrah yang kri tis dan anal i tikal serta meraikan taj did dan islah Penulis mem bawa para pem baca men eroka gaya pemiki ran beliau, seba gai seo rang Islam yang ver sa tile serba boleh , berjiwa merdeka, berfiki ran ter buka, bersikap pro gre sif dan bermen tal iti kritikal.

  • Free Read [Mystery Book] ✓ Risalah Pemuda Muslim - by Maszlee Malik ↠
   141 Maszlee Malik
  • thumbnail Title: Free Read [Mystery Book] ✓ Risalah Pemuda Muslim - by Maszlee Malik ↠
   Posted by:Maszlee Malik
   Published :2019-05-01T08:34:45+00:00

  About "Maszlee Malik"

  1. Maszlee Malik

   Maszlee Malik dilahirkan dan membesar di Johor Baharu Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Temenggong Abdul Rahman STAR 2 dan kemudiannya ke Maktab Sultan Abu Bakar English College Pada tahun 1989 beliau telah memilih untuk menceburkan diri di dalam pendidikan Islam dan telah menyertai Madrasah al Quran Waddin dan kemudiannya ke Maahad Johor Setelah itu permusafiran ilmunya dilanjutkan ke Jordan sehingga berjaya mendapatkan ijazah sarjana muda dari Universiti Al al Bayt, Jordan dan kemudiannya meneruskan pengajian peringkat ijazah sarjana dari Universiti Malaya Kedua duanya di dalam bidang Fiqh dan Usul al Fiqh Maszlee Malik telah melanjutkan pelajaran di School of Goverments and International Affairs SGIA di University of Durham para tahun 2007 dan mendapatkan ijazah kedoktoran di dalam bidang Good Governance pada tahun 2011 Kini Maszlee Malik merupakan pensyarah kanan di Jabatan Fiqh dan Usul al Fiqh di Kuliyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di mana beliau telah berkhidmat di sana semenjak tahun 2000 Maszlee Malik juga merupakan ahli Multaqa Asatizah dan Du at MURSHID , ahli Dewan Perwakilan Nasional Pertubuhan IKRAM Malaysia, dan penasihat ahli lembaga kepada beberapa NGO dan badan pendidikan seperti Teaching for the Needs TFTN , Pusat Pendidikan Downsyndrome Orkids ORKIDS , Pertubuhan Darul Fitrah, IDEAS Autism Centre, Lembaga Pusat Pendidikan al Amin dan juga penaung kepada kelab penyokong kelab bolasepak Manchester City Malaysia Di media pula, Maszlee lebih dikenali sebagai moderator debat dan wacana politik dan juga penganalisis politik Timur Tengah, pemikiran politik Islam dan juga gerakan Islam kontemporari.

  192 thoughts on “Risalah Pemuda Muslim”

  1. Berkisar tentang politik. Sesuai untuk newbie yang baru nak baca, dedahkan diri mengenai politik dalam kerangka lebih luas. Juga diselitkan pandangan dan pemerhatian penulis mengenai idea negara demokrasi yang menjadi pegangan gerakan-gerakan Islam perdana seluruh dunia.


  2. Sebenarnya saya kurang berminat dgn cover dan tajuk buku ini. Namun disebabkan penulisnya Dr Maszlee Malik, saya tetap ingin membacanya. Ternyata isinya sangat bernas dan bagus sekali. Saya suka kerana Dr bukan sahaja mengambil rujukan drpd Quran, Sunnah dan Ulama Islam sahaja tp juga diselitkan dgn pelbagai rujukan drpd Academician barat juga. Tahniah Dr!


  3. Saya sering tertanya-tanya, buku apakah yang perlu dibaca oleh seorang pendokong gerakan Islam di kampus untuk memahami realiti dunia, dalam masa yang sama kekal dengan prinsip seorang muslim?Buku ini sedikit-sebanyak menjawab persoalan saya. Ia mendukung beberapa tema, iaitu:- Pemuda muslim yang progresif- Pemuda sebagai ejen perubahan- Politik warga (citizen politic) yang tidak terikat dengan kerangka politik kepartian (partisan politic) yang lazimnya dianuti oleh kebanyakan rakyat Malaysia- P [...]  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *