Utanç ve Onur: 1915 - 2015 Ermeni Soykırımı'nın 100. Yılı

Utan ve Onur Ermeni Soyk r m n n Y l Ermeni Soyk r m ger e i y z y l sonra sorumlular n aresiz siyasal ve ideolojik sald r larla bir kez daha kapatmak istedikleri yalan mahzenini par alayarak hayat m zdaki yerini al yor Bu kitap Ermen

 • Title: Utanç ve Onur: 1915 - 2015 Ermeni Soykırımı'nın 100. Yılı
 • Author: Aydın Çubukçu C. Hakkı Zariç Nevzat Onaran Onur Öztürk
 • ISBN: 9786053313489
 • Page: 330
 • Format: None
 • Ermeni Soyk r m ger e i, y z y l sonra, sorumlular n aresiz siyasal ve ideolojik sald r larla bir kez daha kapatmak istedikleri yalan mahzenini par alayarak hayat m zdaki yerini al yor Bu kitap, Ermeni halk n n maruz b rak ld kapsaml ve ok boyutlu yok etme politikas n n asla ba aramad bir sonucu sergilemek istiyor Bu co rafyan n sosyal ve k lt rel tarihine deriErmeni Soyk r m ger e i, y z y l sonra, sorumlular n aresiz siyasal ve ideolojik sald r larla bir kez daha kapatmak istedikleri yalan mahzenini par alayarak hayat m zdaki yerini al yor Bu kitap, Ermeni halk n n maruz b rak ld kapsaml ve ok boyutlu yok etme politikas n n asla ba aramad bir sonucu sergilemek istiyor Bu co rafyan n sosyal ve k lt rel tarihine derin k kleriyle etkide bulunmu olan Ermeni halk n n kaybedilmi olmas , onlar n yaratt eserleri, arkada kalanlara emanet ettikleri b y k sanatsal, edebi ve siyasal zenginli i yok edememi tir Soyk r m, uygulay c lar n ve onlar n temsil ettikleri halklar yoksulla t rm , karanl kla yo rulmu bir kibir i inde kendi benliklerini de a rmalar na, kendilerini s rekli yeniden bozup in a etmeye al malar na yol a m t r Derlenen yaz lar, bu ger e in tarihsel k klerini ve siyasal nedenlerini a klaman n yan s ra, bizim kaybettiklerimiz zerine bir hesapla may da sunmaktad r.

  • [PDF] ✓ Free Download ò Utanç ve Onur: 1915 - 2015 Ermeni Soykırımı'nın 100. Yılı : by Aydın Çubukçu C. Hakkı Zariç Nevzat Onaran Onur Öztürk ↠
   330 Aydın Çubukçu C. Hakkı Zariç Nevzat Onaran Onur Öztürk
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Download ò Utanç ve Onur: 1915 - 2015 Ermeni Soykırımı'nın 100. Yılı : by Aydın Çubukçu C. Hakkı Zariç Nevzat Onaran Onur Öztürk ↠
   Posted by:Aydın Çubukçu C. Hakkı Zariç Nevzat Onaran Onur Öztürk
   Published :2019-08-05T02:20:56+00:00

  About "Aydın Çubukçu C. Hakkı Zariç Nevzat Onaran Onur Öztürk"

  1. Aydın Çubukçu C. Hakkı Zariç Nevzat Onaran Onur Öztürk

   Ayd n ubuk u d.1947 Sivas Siyasi aktivist, yazar, devrimci.1947 y l nda Sivas da do du lkokulu Deniz Gezmi ile ayn s n fta Sivas Sel uk lkokulunda okudu 1968 de Ankara niversitesi leti im Fak ltesi nde renciydi T rkiye deki 68 ku a i erisinde yer ald Devrimci Gen lik Federasyonu nun genel y netim kurulu yeli i yapt O zamanlar Bas n yay n Kom n olarak an lan devrimci grup ad na Temmuz 1971 y l nda zmir den Denizli ye para ta yan Ziraat Bankas arac ndaki d rt milyon liray arkada lar yla beraber soydu Oradayd m Sonradadan ODA TV de Hikmet i ek ve Ya ar Aya l taraf ndan tekzip edilen belgeselinde olay yle anlatmaktad r Asl nda bu bir ans oldu nk Dev Gen i erisindeki arkada lar m zdan birisi, hukuk fak ltesi rencisi Kadir Kaymaz olaylar n yo un oldu u bir d nemde babas taraf ndan okuldan al nd ve Denizli Ziraat Bankas na memur olarak yerle tirildi Biz Kadir den umudu kesmi tik, art k babas ald g t rd ocucu u devrimcili e devam etmez art k diye d n yorduk ve bir yandan da b yle bir aray i indeydik Bir g n Kadir Denizli den kt geldi Her ay zmir den Denizli ye para aktaran bir ara ta g revliyim dedi Eee Bunu alal m dediBen, Hikmet i ek, Ertan G l iner ve Kadir Kaymaz bu i i d rd m z yapabilece imize karar verdik ve i e giri tikMart 1972 y l nda tutukland irinyer Askeri Cezaevi ne g nderildi, idama mahk m edildi y l boyunca irinyer de kald ktan sonra Mamak Askeri Cezaevi ne g nderildi 1974 y l ndaki aftan yararlanamad , 19 y l hapiste kald ve 1991 y l nda tahliye oldu unda en uzun s re hapiste kalan siyasi mahk m nvan na sahip oldu u anda Evrensel K lt r Dergisi ve Hayat Televizyonu Genel Yay n Y netmenli ini yapmaktad r.

  304 thoughts on “Utanç ve Onur: 1915 - 2015 Ermeni Soykırımı'nın 100. Yılı”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *