Şeytanın Sevdiği Ayetler

eytan n Sevdi i Ayetler g zelim g naha girmekten de il affedilmemekten korkmak gerek as l affedilmeyece ime gazaba u rayaca ma inanm yorum allah la aram ok iyidir onunla iyi arkada z biz kalbimi eline al r s kar bazen ba

 • Title: Şeytanın Sevdiği Ayetler
 • Author: İsmail Pelit
 • ISBN: null
 • Page: 177
 • Format: Paperback
 • g zelim, g naha girmekten de il, affedilmemekten korkmak gerek as l affedilmeyece ime, gazaba u rayaca ma inanm yorum allah la aram ok iyidir onunla iyi arkada z biz kalbimi eline al r s kar bazen, bazen dilimi tutar, akl m kar t r r onu sevdi im i in hata yapt m ok olur c mlelerimi kendi d zenler, g nlerce konu mad m olur allah dinlemekten kendime gele g zelim, g naha girmekten de il, affedilmemekten korkmak gerek as l affedilmeyece ime, gazaba u rayaca ma inanm yorum allah la aram ok iyidir onunla iyi arkada z biz kalbimi eline al r s kar bazen, bazen dilimi tutar, akl m kar t r r onu sevdi im i in hata yapt m ok olur c mlelerimi kendi d zenler, g nlerce konu mad m olur allah dinlemekten kendime gelemem smail Pelit in her biri a rt c bir kahraman, a rt c bir olay dolu hik yeleri e gider gibi evden k p d nyan n merkezine yap lan yolculuk H rs sahibi bir ah n, iman etti i Rab l nce, halk g rkemli bir mezar in aat nda toplayarak h rs n n zirvesine kmas Allah la yap lm m zikler Servetini hesaplayamamaktan t r akl n ka ran zenginlerin yatt bir hastanede, son model bir peygamber araba alan zengin lemedikleri i in eskiyen hayvanlar defter olarak kullanmaya ba layan eski insanlar nanm birinin b a yla kalbinden vurularak ld r len Yava lam Din smail Pelit, bo una hik ye etmeyen bir yazar eytan n Sevdi i Ayetler deki her hik ye, b t n smail Pelit yap tlar gibi, kitaptan ba n z kald rd n zda g rd n z d nya ile ilgili bir rt y kald r yor, ger ekli i zenginle tiriyor, yo unla t r yor, berrakla t r yor.

  • Unlimited [Crime Book] ✓ Şeytanın Sevdiği Ayetler - by İsmail Pelit Ô
   177 İsmail Pelit
  • thumbnail Title: Unlimited [Crime Book] ✓ Şeytanın Sevdiği Ayetler - by İsmail Pelit Ô
   Posted by:İsmail Pelit
   Published :2019-08-19T19:45:47+00:00

  About "İsmail Pelit"

  1. İsmail Pelit

   Liseyi bitirdi i1999 dan bu yana d zenli olarak yazmay s rd r yor.Baz metinleri Derg h, Kitap l k, Fayrap, S cak Nal,Yeni Dergi, Varl k gibi dergilerde yay mland.Hik ye m siki bu 2009 , t rk olu malar 2009 ,Roman ismet zel cinayeti 2010 , enis batur u ld rmek 2010 , yoksul metin 2010 , cami cami 2011 , k pekler ve allah 2012 iir t rk iktisat israil bayra na yaz lm iirler 2010.

  915 thoughts on “Şeytanın Sevdiği Ayetler”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *