Kraujo Skonis: Romanas

Kraujo Skonis Romanas None

 • Title: Kraujo Skonis: Romanas
 • Author: Edmundas Malūkas
 • ISBN: 9789986697008
 • Page: 318
 • Format: Hardcover
 • None

  Romanai Elektronin s PDF knygos, El knygos atsisi sti Jaunieji li tai vienas sp dingiausi roman pasaulin je literat roje apie kar , apie mogaus kasdienyb mirties akivaizdoje, apie vyri k draugyst ir baisi , protu nesuvokiam udyni , skausmo, siaubo, kraujo ir a ar beprasmyb. Vampyrai gyvena tarp m s teigia mokslininkai Legendos ir mitai apie vampyrus egzistuoja prakti kai visose Europos tautose Ir ie pasakojimai steb tinai pana s Juose teigiama, kad vampyrai tai numir liai, prisikeliantys nakt , u puolantys gyvus mones ir i geriantys j krauj , nes is kraujas kuriam laikui sustabdo lavono irimo proces. U drausto vaisiaus tro kimas A Vyras Pamenu, kad viename A Vyras straipsni buvo kalbama apie svetimos moters tro kim sindrom Viskas i ties labai paprasta, bet sulaukiau vieno komentaro, kurio nevie insiu, bet tiems, kas nevisi kai suprato, kas buvo turima omeny, a iek tiek i sipl siu.

  • [PDF] Download · Kraujo Skonis: Romanas | by ☆ Edmundas Malūkas
   318 Edmundas Malūkas
  • thumbnail Title: [PDF] Download · Kraujo Skonis: Romanas | by ☆ Edmundas Malūkas
   Posted by:Edmundas Malūkas
   Published :2019-02-22T04:34:08+00:00

  About "Edmundas Malūkas"

  1. Edmundas Malūkas

   Edmundas Mal kas gim 1945 m baland io m n 15 d Skuodo rajono Ylaki kaime Mok si Rietavo vidurin je mokykloje Baig Veterinarijos akademij Dirbo Neringos veterinarijos stoties vir ininku V liau persik l gyventi Vilni , dirbo Zoologijos ir parazitologijos institute Baig Maskvos patentologijos institut.Edmundas Mal kas ra ytojas, kuris nuo 1992 met beveik kasmet i leid ia po roman , tampant bestseleriu E Mal ko i leisti romanai Kraujo skonis 1992 m , Juodieji elmenys 1996 m , Moters ker tas 1994 m , iuk lyno mon s 1995 m , Migla I II dalys 2001m , Du enos 2002 m , apsakym rinkinys Vilko duona 1998 mSavo knygose Edmundas Mal kas pateikia toki kasdienyb , kokia ji yra i tikr j Eilinius mones Mal ko siu etai tiesiog u valdo Ir ia n ra nieko keista, turint galvoje, kad ra ytojas daugiausia knyg para apie nusikalstam pasaul O jis, kaip rodo faktai, mones domina labiausiai Mal ko knyg herojai, tai mon s, nepatenkinti savo gyvenimu, ambicingi Juos valdo beproti ka meil , arba aistra pinigams Jie vieni i, u sidar , u sisklend nuo aplinkini.Mes visi vis gyvenim ie kome meil s, o nerad mir tame vieni i Meil s nenusipirksi teigia ra ytojas.Knyg herojai meta gyvenimui i kius, tad galima teigti, jog jie yra dr s s Ta iau gyvenimas turb t d l to j ir nemyli Viena po kitos, ant heroj pe i krinta vairios negandos Kai kurie po toki likimo sm gi sugeba atsitiesti, kai kurie ne Kaip tikrame gyvenimeMal ko knygos atspindi moni gyvenim Galb t d l to, jos ir yra taip m gstamos Skaitydami jo knygas, galime steb ti Lietuvos gyvavimo raid Nuo pat nepriklausomyb s laik iki i dien Tarsi nety iom autorius k rinius velia vykius, suk lusius daug sujudimo Lietuvoje Tokius, kaip Sekund s banko machinacijos ar prekyba merginomis Ir visi tie vykiai atskleid iami i kitos pus s I tos, kurios niekas neafi uodavo I nusikalt li pus s.

  452 thoughts on “Kraujo Skonis: Romanas”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *