Sultan Hamid Düşerken

Sultan Hamid D erken Gizli kalm bir romandan Osmanl tarihinin karanl kta kalm bir d nemiNahid S rr rik in Mart Vakas olarak an lan tarihi olay etraf nda Sultan Hamid ile ttihat Terakki aras ndaki iktidar sava n me

 • Title: Sultan Hamid Düşerken
 • Author: Nahid Sırrı Örik
 • ISBN: 9789753297882
 • Page: 475
 • Format: Paperback
 • Gizli kalm bir romandan, Osmanl tarihinin karanl kta kalm bir d nemiNahid S rr rik in, 31 Mart Vakas olarak an lan tarihi olay etraf nda, Sultan Hamid ile ttihat Terakki aras ndaki iktidar sava n , merkezinde tutkulu bir kad n kahraman n yer ald s r kleyici bir macera ve kendine zg zehirli bir dille anlatt Sultan Hamid D erken adl roman 31 MartGizli kalm bir romandan, Osmanl tarihinin karanl kta kalm bir d nemiNahid S rr rik in, 31 Mart Vakas olarak an lan tarihi olay etraf nda, Sultan Hamid ile ttihat Terakki aras ndaki iktidar sava n , merkezinde tutkulu bir kad n kahraman n yer ald s r kleyici bir macera ve kendine zg zehirli bir dille anlatt Sultan Hamid D erken adl roman 31 Mart vakas , yani sabaha kar bir k esinde y n ve mebusan meclislerinin s nm bulunduklar Ayasofya Meydan ndaki Adliye Nezareti binas n ne ehrin muhtelif k lalar ndan tabur tabur askerin gelip dolu u ve silah sesleriyle birlikte eriat steriz diye feryada koyulu u, Ni anta ndaki konakta ok erkenden duyulmu , haberi Nimet Han m a hen z yatakta bulundu u s rada getirip bildiren de, daha evvel kalkm ve her sabahki dedi gibi kalkar kalkmaz t ra olma a ba lam bulunan kocas olmu tu Nimet Han m kar s nda politikadan ziyade a ka, a k na ma lup, zihni onunla me gul, sayesinde naz r olmu sa da yar n bu u urda kellesini vermesi m mk n adama bakt Onu kollar nda tatt zevkin pek yak n hat ras yla g ndermezse, onu hayatta ne fevkalade eyler bulundu unu deta unutmu olarak g nderirse belki nefsini daha az ihtirasla m dafaa edece inden korktu Bu korku sadece kendisini avutmak, kendi arzular n nefsine itiraf etmemek kayg s n n mahsul de olabilirdi.

  • [PDF] Download µ Sultan Hamid Düşerken | by ↠ Nahid Sırrı Örik
   475 Nahid Sırrı Örik
  • thumbnail Title: [PDF] Download µ Sultan Hamid Düşerken | by ↠ Nahid Sırrı Örik
   Posted by:Nahid Sırrı Örik
   Published :2019-04-11T03:45:54+00:00

  About "Nahid Sırrı Örik"

  1. Nahid Sırrı Örik

   Writer and translator b 22 May 1895, stanbul d 18 January 1960 After he finished Be ikta Secondary School, he studied at Galasaray High School but discontinued his education.He graduated from the Sun Education High School He studied at Law School for some time 1913 and then educated himself He lived abroad for eight years in Tiflis, Berlin, Paris, Vienna, Rome and Copenhagen 1915 28 He worked as a translator at the Ministry of National Education.He translated and wrote columns for various newspapers and journals beginning with Cumhuriyet He traveled around many cities in Anatolia.He published his first story, Zeynep la Courtisane Zeynep the Courtesan , in the journal Les Oeuvres Libres in Paris 1977.He wrote many works in almost all kinds of literature except poetry in the following years.Generally, he was known for his stories, travel notes and research related to literature and history.Selim leri, in his novel Cemil evket Bey Aynal Dolaba ki El Rovelver Cemil evket Bey, the Mirrored Cupboard and Two Hand Guns , introduced the character Cemil evket, inspired by the personality of Nahid S rr rik His books were republished by O lak Publications since 1994S SHORT STORY K rm z ve Siyah Red and Black, 1929 , Sanatk rlar The Artists, 1932 , Eski Resimler Old Pictures, 1933 , Eve D en Y ld r m Lightning That Hit the House, 1934 VEL Colere de Sultan Anger of the Sultan, in French, 1932 , K skanmak To Be Jealous, 1946 , Sultan Hamit D erken While Sutan Hamit Fell, 1957, staged by Kemal Bekir with the name The Fall , 1976, adapted for the cinema, 2003 , K skanmak Being Jealous, 1995 , Tersine Giden Yol The Road Going in the Opposite Direction, 1995 TRAVEL LITERATURE Anadolu da Yol Notlar Travel Notes in Anatolia, 1939 , Bir Edirne Seyahatnamesi A Travel Book of Edirne, 1941 , Kayseri K r ehir Kastamonu Kayseri K r ehir Kastamonu, 1955 PLAY S nmeyen Ate The Undying Fire, 1933 , Muharrir Writer, 1934 , Oyuncular Players, 1938 , Para U runda For the Sake of Money, performed at stanbul City Theaters, 1949 , Al n Yaz s The Fate, performed at the State Theater, 1952 ESSAY RESEARCH Edebiyat ve Sanat Bahisleri Literature and Art Topics, 1932 , Roman ve Hik ye Novel and History, 1933 , Tarihi ehreler Etraf nda Around Historical Faces, 1933 , Hayat ile Kitaplar Life and Books, 1946 , Y zelli Y l n T rk Me hurlar Ansiklopedisi Encyclopedia of Famous Turkish People of a Hundred and Fifty Years, 3 fascicles, 1953 , Abd lhamid in Haremi The Harem of Abd lhamid, 1989 , Bilinmeyen Ya amlar yla Sarayl lar People of the Palace and Their Untold Lives, prepared for publishing by Alpay Kabacal , 2002 MEMOIR Eski Zaman Kad nlar Aras nda Among the Women of Old, 1958.

  592 thoughts on “Sultan Hamid Düşerken”

  1. Tahminimden çok daha uzun süren bir okuma oldu, neden böyle oldu ben de bilemiyorum.Bu, okuduğum ikinci Nahid Sırrı Örik romanıydı. Bundan önce Kıskanmak'ı okumuş ve çok beğenmiştim. Bu kitabını da beğendim; ancak Kıskanmak karakterler bazında bence daha başarılı bir romandı. Sadece iki kitabını okumuş bir okuyucu olarak bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum; ancak Örik, kadın karakterlerini çok iyi çiziyor. Pek sevilecek karakterler değil belki bunlar; ama k [...]


  2. Kendimi amatör de olsa edebiyat meraklısı sayarım; 20. yüzyıl Türk edebiyatının da yabancısı sayılmam. Ancak Nahid Sırrı Örik adının, ne yalan söyleyeyim, "Sultan Hamid Düşerken" kitabını elime alıncaya kadar yabancısıydım. Bu kitabı okuduktan sonra, Reşat Nuri'nin "Miskinler Tekkesi", Abdülhak Şinasi Hisar'ın "Çamlıca'daki Eniştemiz" veya Refik Halit Karay'ın "Bizim Hayatımız" gibi bilinen yazarların nispeten gözardı edilmiş ve ikincil kalmış muhteşem [...]


  3. kitap hakkında "Nahid Sırrı'nın aklı da kalbi de Abdülhamit'ten yana" denmiş, fakat ben kitapta neredeyse hiç "Abdülhamitci" bir tavır görmedim. ittihatçıların siyasi tecrübesizliğinin karşısına Abdulhamit'in ve onun bürokratlarının tecrübesini, Abdülhamit dönemi bürokrasinin rüşvet ile yozlaşmışlığının karşısına ise ittihatçıların idealizmini koyuyor. her iki dönemin de adam kayırmacılığını, siyasi hesaplarını ortaya koyuyor. bence dönem tarihi [...]


  4. Türk demokrasi tarihinin başlangıç dönemine bakan bir eser. Dili biraz ağır olmasına rağmen tavsiye ederim. Zevkle okuyacaksınız.


  5. İlber Ortaylı bu hafta Milliyet Pazar'da Kösem Sultan hakkında yazdığı yazının sonunda şu satırlara yer veriyor :"Aşağı yukarı her milletin tarihinde iktidara karışan hükümdar yakınları, hatta bizzat iktidarı kullananlar vardır. Rusya tarihinde Naibe Sofya, Fransa tarihinde Katrin de Medici, Roma tarihinde Livia ve Agrippina gibi Kösem Sultan üstelik devlet çocuk padişahlara kaldığı zaman, resmen naibe-i saltanat olduğu için bu hakimiyeti ele geçirmiş sayılırK [...]


  6. "İkinci Abdülhamid ayağa kalktı ve hiçbir şey düşünmemek, herşeyi unutabilmek nimetini türlü zehirde arıyan bir bedbahtın isticali içinde güvercinlerinin bulunduğu yere, onları seyre, onların manzaralarını ve oynayışlarını seyrederek bir haz duymaya, duyarsa bu hazla avunmaya gitti".s.229


  7. NAHİD SIRRI ÖRİK (1895-1960), Yazar, Çevirmen (GS Lisesi ve Hukuk Fak. terk), Oğlak Yayın (8.Baskı), 265 sf.*II.Abdülhamid (1842-1918) 1876-1909 yılları arasında 33 yıl hüküm sürmüştür.-(II.Abdülhamid) Doksan üçte (93 Harbi-1877) felaketler ve zorluklar birbirini takip edince MECLİSİ DERHAL DAĞITMIŞ, büyük Fransız İhtilali'nin kral kellesi koparan mebusları gibi konuşmaya yeltenenleri çil yavrusu gibi dağıtmıştı. Fakat o zaman yaşı 35'e varmamış olan gen [...]


  8. Sultan Hamid Düşerken, 2. Meşrutiyet'in ilanından Hareket Ordusu'nun 31 Mart Olaylarını bastırdığı döneme kadarki süreci, 40 yılı aşkın Osmanlı yüksek bürokrasisinde Maliye Nazırlığı dahil çeşitli kademelerde geçiren zeki, çıkarcı ve yaşlı bir paşa, onun yine zeki ve ihtiraslı kızı ve ona aşık olan İttihat-Terakki cemiyetinde etkin bir binbaşının hayatlarını merkeze alarak anlatan muazzam bir eser. Kitabın yazarı Nahid Sırrı, karakterleri oldukça d [...]


  9. Roman geçtiğimiz yüzyılda Osmanlı’nın belki de en karışık olduğu dönem olan II. Meşrutiyet’in ilanı - 31 Mart olayları arasındaki yaklaşık bir yıllık zaman diliminde geçiyor. Abdülhamid, sadrazamlar, zamanın kabinesinden paşalar ve ittihatçı kadrolar olmak üzere bir çok tarihi figür çevresinde cereyan eden olayların ortasında gerçek hayat kişileri olmayan Meclis-i Vükela (zamanın kabinesi) memuru Mehmet Şahabettin Paşa, kızı Nimet ve İttihatçı Şefik [...]


  10. Bir ailenin yükseliş ve çöküş hikayesi, fonda Osmanlı'nın en tartışmalı dönemi ile beraber muhteşem bir Türkçe ile anlatılıyor. Kitap 2. Meşrutiyet'in ilanı ile başlarken, Hareket Ordusu'nun İstanbul önlerine gelişi ile sona eriyor. Karakter oldukça detaylı anlatılmış, Nimet karakteri ise kanlı canlı, hatta bir çok yerde bahsedildiği üzere Rus klasiklerindeki hırslı kadınları andırıyor. Nahid Sırrı Örik'in Kıskanmak kitabını almış ancak henüz okuya [...]


  11. #22Nahid Sırrı Örik'in gönlü de, kafası da Sultan Hamid'den yana Sultan Hamid'den yana olması da toplumumuzun belirli bir tarihsel kesitini bütün gerçekliğiyle yansıtmasına engel olamamış Sultan Hamid Düşerken'in bugün ilgiyle okunmasının nedeni budur: Nahid Sırrı'nın toplumsal bilgilerle yetinmemesi, roman yazdığını hiçbir zaman aklından çıkarmayarak, toplumsal'ı kendinde yansıtan birey'i yaratabilmesi.  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *